X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

  

قند. شکر. نبات. مربا. عسل. شکلات. شیرین‌بیان. شکر‌پنیر. شیره...  چیه؟ دهانتان شیرین نشد؟...   خوب با این یکی چطورید؟ حلوا. ترحلوا. رنگینک. شکر‌پاره. قَنداغ...   جانم؟ باز هم کامتان زهرمار است؟...   عیب ندارد. این‌یکی را داشته‌باشید؛ یارانهء نقدی. سهام عدالت...   جان؟ باز هم نشد؟ 

بابا عجب رویی دارید؛ هر که جای شما بود تا حالا مرض قند گرفته بود!