نمی‌دانم اولین بار چه کسی این مَثَل امام‌زاده و متولی را ساخته. اما هر که بوده خوب چیزی یادمان داده. 

امروز رادیو در کرامات غدیر و امام‌علی صحبت می‌کرد. و یکی از جمله‌های درخشانش دربارهء امام‌علی این بود که: «علی علیه‌السلام غدیر را بسیار گرامی می‌داشت...»  

 

ما می توانیم از این جمله چند حالت را فرض کنیم: 

 

ـ نویسنده، دوست‌دار امام‌علی است اما حکایتش حکایت دوستِ نادان است. 

ـ نویسنده، دشمن امام علی‌ست اما خیلی هم دشمن دانایی نیست. 

ـ نویسنده، از دشمنان دانای امام‌علی‌ست که از بعضی دوستانِ نادان او، سوء استفاده می‌کند.  

ـ امام‌علی جزء جماعتی بود که وقتی مقامی به او دادند خیلی خودش را پسندید و همیشه آن روز را گرامی داشت...  

 

و از این فرضیات یک نتیجه بگیریم:  

  

اگر می‌خواهی کسی را خراب کنی یک دفاعیهء بد یا یک تعریفیهء احمقانه، برایش تنظیم کن؛ بعضی وقت‌ها جواب می‌دهد. البته نه در مورد کسی که مو، لای درز کراماتش نمی‌رود!