X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

 

    نقاشی آبستره اثر واسیلی کاندینسکی

  

الیور کوچولو ظرفش را بالاتر برد و گفت: «کمی بیشتر...!»  آقا گـُندِهه نیم خیز شد و گفت: «چی گفتی؟» الیور گفت: «بیشتر!»  آقا گـُندهه گفت: «با کمال میل!» و یک ملاقه سوپ توی ظرف الیور ریخت. الیور از این مهربانی خوشحال شد و از آن به بعد سالهای سال در یتیم‌خانه زندگی کرد. وقتی بزرگ شد برای خودش گدای شریفی شد و هرگز نفهمید که در تمام این سالها تنها وارث یک خانوادهء پولدار بوده.

 

ما از این داستان نتیجه می‌گیریم که خودِ چارلز دیکنز، صلاح الیور را بهتر می‌دانست!