X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

این حرف من نیست؛ حرفِ آدم بزرگ‌هاست. می‌گویند وقتی حادثه ناخوشایندی برای آدم پیش می‌آید، حتماً حکمتی دارد. و ما هر چند که آن اتفاق اصلاً باب میل‌مان نیست اما در آینده‌ای دور یا نزدیک می‌بینیم که آن اتفاق در مجموع به نفع ما بوده‌است. 

گاهی که اتفاق‌هایی این‌چنینی برایم می‌افتند، خیلی سعی می‌کنم سر دربیاورم که چه منفعتی برای من دارند. یکی از این اتفاقات را که این‌روز‌ها تجربه می‌کنم بیش از همیشه ذهنم را مشغول کرده. راستش از هر راهی می‌روم فقط به یک جواب می‌رسم؛ 

قرار است رنج ببرم.